Annonce
  • Fonction DB échouée avec le numéro d'erreur 1142
    CREATE command denied to user 'psyjeunesados'@'164.132.32.112' for table 'newpsy_cdminipolls' SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS newpsy_cdminipolls (`id` int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,`identifier` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',`data` text NOT NULL DEFAULT '', PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=MyISAM;

Fitsapan-kevitra / Sondage

 FITSAPAN-KEVITRA /  SONDAGE  
{minipolls use_percent="1" id="fitsapan-kevitra" title="Toa inona ny karazana famehezana ampiharinareo amin’ny zanakareo adolasento (13 – 18 taona) / Quel type d’autorité exercez-vous sur vos Ados (13 – 18 ans)"} Mandidy sy manapaka ny ray aman-dreny / Les parents décident les enfants obéissent|| Tsy ho fantan'ny zanaka ve ny ataony / Nos enfants savent ce qu'ils veulent|| Asaina manome ny heviny ny zanaka / Nos enfants donnent leurs avis {/minipolls}